Pozadi

     
(jedná se o nabídku KOOPERATIVA pojišťovny)
          
     
          
          
               
Na sebe navazující termíny (včetně letních táborů) lze libovolně kombinovat - např. vícedenní pobyt prodloužit ještě o předcházející víkend, spojit několik pobytů dohromady apod.. Pokud máte takový konkrétní požadavek, napište jej, prosíme, do poznámky:
Přihlašuji tímto závazně své dítě na dětský tábor s výcvikem jízdy na koni na farmě Heroutice. Po potvrzení přihlášky zaplatím obratem danou částku. Podrobnosti o čísle účtu a další potřebné informace budou součástí e-mailové zprávy s potvrzením přihlášky.

Beru v úvahu, že pokud se dítě nebude moci kurzu účastnit, oznámím to do 15 dnů před nástupem a vložená částka mi bude vrácena. Pokud ke zrušení dojde do 5 dnů před nástupem, mám nárok na vrácení 50 % zaplacené částky. Pokud zrušení pobytu nastane později než 5 dnů před nástupem nebo nedostaví-li se dítě bez omluvy, nárok na vrácení zaplacené částky mi nenáleží.