CSIP home - na úvodní stránku CSIP

Mezinárodní jezdecké závody

CSIPJY-B

pro pony, juniory a mladé jezdce

6. – 8. july 2007

Generální partner:

kooperativa_logo_web.gif (2395 bytes)


Soutěže:

sieger_small.jpg (24039 bytes)

 

První den – pátek 6. července 2007

2.N1. Cena rádia BLANÍK - Národní soutěž pro děti do 12 let na pony
Ponyhandicap ZLP-překážky: výška do 60/70/80 cm, šířka do 70 cm, rychlost 325 m/min. Hodnocení: st.A, čl.238.2.1-na čas. Věcné ceny.
výsledky / results

2.1. Cena Zakázkového Truhlářství LBR - Mezinárodní soutěž pro pony
Stupňovaná obtížnost, pro pony do 140 cm – překážky do 90 cm, pro pony do 148 cm-překážky do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269.1.-3. na čas. Věcné ceny.
výsledky / results

2.2. Cena společnosti Posázaví, o.p.s. – Mezinárodní soutěž pro jezdce do 21 let (juniory i mladé jezdce)
Stupňovaná obtížnost,pro juniory překážky do 120 cm,pro mladé jezdce-překážky do 125 cm.Hodnocení dle st. A čl. 269.1.-3. - na čas. Věcné ceny.
výsledky / results

2.3. Cena města Neveklov – Mezinárodní soutěž pro pony do 140 cm
Překážky: Výška do 100 cm, šířka vícebradlí do 115 cm, rychlost 325 m/min. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
výsledky / results

2.4. Cena firmy Stavebniny Neveklov – Mezinárodní soutěž pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 110 cm, šířka vícebradlí do 125 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
výsledky / results

2.5. Cena firmy Ifor Williams – Mezinárodní soutěž pro jezdce do 21 let
Překážky: výška do 130 cm, šířka vícebradlí do 140 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. - na čas. Finanční ceny 10.000.-Kč.
výsledky / results

2.6. Cena Farmy Heroutice – Mezinárodní soutěž pro jezdce do 21 let
Překážky: výška do 140 cm, šířka vícebradlí do 150 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. - na čas. Finanční ceny 10.000.Kč.
výsledky / results

 

 

Druhý den - sobota 7. července 2007

2.N2. Cena serveru Koně-Vysočina.cz – Národní soutěž pro děti do 12 let na pony
Ponyhandicap LP-překážky: výška do 70/80/90 cm, šířka do 80 cm, rychlost 325 m/min. Hodnocení: st.A, čl.238.2.1.Věcné ceny.
výsledky / results

2.7. Cena Řeznictví a uzenářství U Dolejších, s.r.o. – Mezinárodní soutěž pro pony
Dvoufázové skákání-pro pony do 140 cm výška překážek 90/95 cm,pro pony do 148 cm výška překážek 100/105 cm,rychlost 350m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 274.5.3. Věcné ceny.
výsledky / results

2.8. Cena firmy ZeS Běstovice – Mezinárodní soutěž pro jezdce do 21 let
Dvoufázové skákání-pro juniory výška překážek 115/120 cm,pro mladé jezdce výška překážek 125/ 130 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A čl. 274.5.3. Věcné ceny.
výsledky / results

2.9. Mezinárodní soutěž pro pony do 140 cm
Překážky: výška do 105 cm, šířka do 115 cm.Rychlost 325m/min. Hodnocení:st.A čl. 238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
spojuje se s č. 10 jako handicap

2.10. Cena firmy Elektra Neveklov, Cena časopisu SWEET 17 – Mezinárodní soutěž pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 115 cm, šířka do 130 cm.Rychlost 350m/min. Hodnocení:st.A čl. 238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
výsledky / results

2.11. Memoriál Dr. Miroslava Krůty – Mezinárodní soutěž družstev pro jezdce do 21 let
Dvoukolová soutěž do 130/130 cm, šířka vícebradlí do 150 cm, rychlost 350 m/min. Druhé kolo zkrácené.V družstvu mohou být max.dva mladí jezdci YR.V každém družstvu jeden jezdec –jeden kůň.Hodnocení dle st. A, čl. 265,čl.273.3.1,4.1.,čl.252.Do druhého kola se kvalifikuje min.25% týmů.První kolo je zároveň poslední kvalifikací pro soutěže č.2.16 a 2.17-na počátku startovní listiny startují dvojice,které se neúčastní soutěže družstev.Finanční ceny soutěže družstev 50.000.-Kč.
výsledky / results
jednotlivci - kvalifikace: výsledky / results 

Třetí den - neděle 8. července 2007

2.N3. Cena firmy Yper – Národní soutěž pro děti do 12 let na pony
Ponyhandicap LP-překážky: výška do 70/80/90 cm, šířka do 80 cm, rychlost 325 m/min. Hodnocení: st.A, čl.238.2.1. Věcné ceny.
výsledky / results

2.12. Cena firmy Kamír & Co. – Mezinárodní soutěž pro pony
Stupňovaná obtížnost se žolíkem,pro pony do 140 cm výška překážek do 105 cm,pro pony do 148cm výška překážek do 115cm.Hodnocení dle st. A čl. 269.1-3.5. – žolík. Věcné ceny.
výsledky / results

2.13. Cena firmy Reval – Mezinárodní soutěž pro jezdce do 21 let
Stupňovaná obtížnost se žolíkem,pro juniory výška překážek do 120 cm,pro mladé jezdce výška překážek do 125 cm.Hodnocení dle st. A čl. 269.1-3.5.žolík.Věcné ceny.
výsledky / results

2.14. CENA FIRMY DIMEX, s.r.o. – Mezinárodní finálová soutěž pro pony do 140 cm
Překážky: výška do 105 cm, šířka vícebradlí do 115 cm, rychlost 325 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Jeden jezdec max. 2 pony. Věcné ceny do 5. místa v minimální garantované hodnotě 15.000,- Kč.
výsledky / results

2.15. EQUISERVIS GRAND PRIX PONY - Mezinárodní soutěž GRAND PRIX PONY - pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 120 cm, šířka vícebradlí do 130 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Jeden jezdec max. 2 pony. Věcné ceny do 5. místa v minimální garantované hodnotě 30.000,- Kč.
výsledky / results

2.16. CENA FIRMY VILA PRAHA – Mezinárodní finálová soutěž pro jezdce do 21 let – finále malé rundy
Překážky: výška do 130 cm, šířka do 160 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Jeden jezdec max.2 koně. Finanční ceny do 5. místa min. 25.000,- Kč.
výsledky / results

2.17. KOOPERATIVA GRAND PRIX – Mezinárodní soutěž GRAND PRIX pro jezdce do 21 let – finále velké rundy
Překážky: výška do 140 cm, šířka do 170 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Jeden jezdec max.1 kůň. Finanční ceny do 5. místa min. 35.000,- Kč.
výsledky / results


 

Kvalifikace do Grand Prix:
·    Podmínkou kvalifikace do soutěže č. 14 je absolvování soutěží č. 3 nebo 9 do 8 trestných bodů.
·    Podmínkou kvalifikace do soutěže č. 15 je absolvování soutěží č. 4 nebo 10 do 8 trestných bodů.
·    Podmínkou kvalifikace do soutěže č. 16 je absolvování soutěží č. 5 nebo 11 (1. kolo) do 12 trestných bodů.
·    Podmínkou kvalifikace do soutěže č. 17 je absolvování soutěží č. 6 nebo 11 (1. kolo) do 12 trestných bodů.

 

Všichni koně (i pouze do národních soutěží) musí mít předepsanou půlroční imunitu proti chřipce.

V mezinárodních soutěžích mohou startovat děti od 12 let (podle pravidel FEI).

 

ZVLÁŠTNÍ CENY VYHLÁŠENÉ POŘADATELEM:

Nejlepší český jezdec / Best czech rider                      :           Jana Perníčková

Nejlepší zahraniční jezdec / Best foreign rider            :           Gintare Malinauskaite

Nejlepší kůň českého chovu / Best czech bred horse  :           LIPKA UNIREN

Nejlepší pony plemene český sportovní pony
/ Best pony of the czech sport pony breed                  :             LORD FLORIMA

 

podle bodové tabulky:

Soutěže č. / Competitions No.

Umístění / Place

1.

2.

3.

4.

5.

N1, N2, N3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 5 4 3 2 1
11 – body dostane každý člen družstva
(points for every team member)
8 7 6 5 4
14, 15, 16, 17 10 9 8 7 6

 

 

 


Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:
                čtvrtek 5.7.2007 do 16.00 hod. - prezentace
                                            16.00 hod - veterinární přejímka
                                            20.00 hod - technická porada v restauraci farmy
                pátek 6.7.2007 8.00 hod. - zač.soutěže č. 2.N1 (resp. 2.N2., 2.N3.)
                                            - další soutěže navazují
Přihlášky na páteční soutěže ve čtvrtek 5.7.2007 do 19 hod, dále vždy do hodiny po ukončení poslední soutěže dne na den následující.

2. Všeobecné údaje: viz. Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2007

3. Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
                                        Jezdecký klub Heroutice
                                        Heroutice 11
                                        257 56 Neveklov
fax: 317 741 399
tel.: 317 741 392, 604 232 834
e-mail: heroutice@heroutice.cz

Můžete využít také formulář na www.heroutice.cz .

Jmenovité přihlášky: do 11.6.2007 do 12.00 hod
Konečné přihlášky : do 25.6.2007 do 12.00 hod.

Jezdci pořádající země nemusí být vybaveni pasem FEI ani do mezinárodních soutěží!

4. Peněžitá plnění:

Úhrada peněžitého plnění na č. účtu: GE Money Bank 1242431-684/0600, var. symb. 0607
V případě odhlášení po termínu konečných přihlášek je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek za objednané ustájení: 1.500 Kč za jeden box.

5. Veterinární předpisy: Všichni koně (i pouze do národních soutěží) musí mít FEI předepsanou půlroční imunitu proti chřipce! Dále platí všechny běžné podmínky jako při národních závodech.

6. Poskytované služby: lékařská služba zajištěna,veterinární a podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

7. Ubytování a ustájení: na základě objednávky a platby v termínu konečných přihlášek.
Připojení kamionu na el.energii 1.100 Kč nebo 40 Euro.
Ustájení je zajištěno od 5.7. do 9.7.2007. Platba za ustájení zahrnuje box včetně první podestýlky, nezahrnuje krmení a další stelivo. Seno, slámu i piliny lze případně na místě závodů zakoupit!

8. Kancelář závodů: po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

9. Kontakt:         Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz
tel. 317 741 392, 604 232 834, fax 317 741 399Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz