na Home page

Cena Ankary
3. kval. kolo PONY LIGY 201
6

15. 5. 2016

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                           JK Heroutice

2. Datum konání:                    15. května 2016

3. Místo konání:                      Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                             travnaté, písčité  60 x 60 m

5. Opracoviště:                       písčité  60 x 60 m

6. Funkcionáři závodů:             

                                            

 • ředitel závodů: Ing. Klára Loudová

 • hlavní rozhodčí: Mgr.Jana Perníčková

 • rozhodčí: Jan Matuška, Ing. Barbora Králová, Ing.Marie Volšická, Miloslav Perníček(styl)

 • rozhodčí na opracovišti: střídají se rozhodčí zákl.sboru

 • autor parkurů: Miloslav Perníček

 • hlasatel: Petr Louda

 • lékařská služba: MUDr. Pavlína Andrlová

 • vet. služba: MVDr. Michal Šindelář

 • podkovářská služba: Jiří Andres
   

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:       Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla PONY LIGY 2016

Rozpis těchto závodů

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Soutěže:

15. května 2016

U.1.Ukázka – skoková soutěž do 50 cm na styl

Soutěž na styl, 8 překážek do 50 cm.Opracování na kolbišti s možností skoku urč. překážek. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“.Floty dle PJS,upomínková cena pro vítěze. Zápisné 300 Kč.

 

U.2.Ukázka – stupňovaná obtížnost  handicap 70/90 cm

Opracování na kolbišti s možností skoku urč. překážek. Hodnocení dle čl. 269.Floty dle PJS.,upomínková cena pro vítěze. Zápisné 300 Kč.

 

 

1.         Skoková soutěž Z – 100 cm (zároveň 3. kvalifikační kolo Teenager 2016)

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro jezdce do 21 let je soutěž 3. kvalifikací seriálu TEENAGER 2016. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč. Zápisné 400 Kč.

 

2.      Skoková soutěž ZL – 110 cm

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč. Zápisné 400 Kč.

 

3.      Ponyhandicap ZP – na styl

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let.  Hodnocení dle st. A čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč. Zápisné 400 Kč

 

4.      Ponyhandicap ZLP – na čas

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let.  Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč. Zápisné 400 Kč

 

5.      Ponyhandicap LP – 3. kvalifikační kolo Pony ligy 2016 pro ml. děti

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Pro děti 8-12 let je soutěž 3. kvalifikací pro PONY LIGU 2016. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč. Zápisné 400 Kč

 

6.      Ponyhandicap SP – 3. kvalifikační kolo Pony extraligy 2016

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let je 3. kvalifikací pro           PONY EXTRALIGU 2016. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč. Zápisné 400 Kč.

 

7.      Ponyhandicap  STP

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let.Hodnocení dle st. A  čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč. Zápisné 400 Kč.

 

 

 

C. Ostatní ustanovení:

 

1. Předběžný časový program:

do 9.00 – prezentace, 9.00 ukázka ,10.00 soutěž č.1 a další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:      viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2016

3. Přihlášky:                  Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 1
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 13. 5. 2016 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna  0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle Všeobecných pravidel.

V příp.malého počtu přihlášek v konkrétní soutězi může pořadatel vypsat soutěž i přesto,že počet startujících by byl méně než pět,v tomto případě se ale nevydávají ceny.Pro kvalifikaci na různá mistrovství ovšem toto stačí.

 

Veterinární předpisy:   účastníci se řídí dle platných předpisů pro přesun koní Státní veterinární správy pro rok 2016

5. Poskytované služby:  lékařská  a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení:        přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 1, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

Rozpis byl schválen  29.4.2016– M. Moudrým                                                                                                           Ing. Klára Loudová

ředitel závodů

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz