na Home page

R O Z P I S

 

jezdeckých závodů – Heroutice 21.-22. 11. 2015

 

FINÁLE PONY LIGY 2015 –

Memoriál JUDr.Miroslava Krůty

10. kvalifikační kolo PONY LIGY 2015

 

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

 

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                           JK Heroutice

2. Datum konání:                   21. a 22. listopadu 2015

3. Místo konání:                    Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                            krytá hala 21 x 41 m

5. Opracoviště:                      písčité 20 x 50 m +hala

6. Funkcionáři závodů:          ředitel závodů:      PhDr.Tomáš Krůta

                                           sekretář závodů:   Jaroslava Vyletová

                                           hlavní rozhodčí:    Mgr.Jana Perníčková

                                           rozhodčí:              Ing. Antonín Klauz

                       Jan Matuška

                       Ing.Barbora Králová

rozhodčí styl:  Miloslav Perníček                    Ing.Antonín Klauz

rozhodčí na opracovišti:   střídají se rozhodčí zákl.sboru                                 

                                          autor parkurů       Miloslav Perníček

                                            hlasatel:             Petr Louda

                                            lékařská služba: MUDr. Pavlína Andrlová

                                            vet. služba:        MVDr. Michal Šindelář

                                            podkovářská služba:     Jiří Andres

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:        Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla PONY LIGY 2015

Rozpis těchto závodů

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2015

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

2. Soutěže:

 

Sobota 21. listopadu 2015

 

U-1.     Ukázka – stupňovaná obtížnost do 40 / 80 cm handicap

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 40/80 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Floty dle PJS,pro vítěze upomínková cena. Zápisné 300,- Kč.

 

U-2.     Ukázka – stupňovaná obtížnost  do 100 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Floty dle PJS,pro vítěze upomínková cena. Zápisné 300,- Kč.

 

1.         Skoková soutěž ZL – 10. kvalifikační kolo Teenager 2015

Soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro jezdce do 21 let je soutěž 10. kvalifikačním kolem TEENAGER 2015. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

2.         Stupňovaná obtížnost do 120 cm bez žolíka

Stupňovaná obtížnost,8 překážek do 120cm. Hodnocení dle st. A čl. 269,bez rozeskakování na čas. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč. Zápisné 400,- Kč

 

3.         Pony handicap - kvalifikace NEATLY-QUICKLY  2015

Skoková soutěž pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo seriálových soutěží Pony ligy 2015 – novinka roku 2015 Neatly-Quickly.Soutěž na výšce 60/70/80 cm s handicapem +10 cm pro jezdce ve věku13-16let.
Hodnocení: 1.kolo čl. 298.1.1., 2.kolo čl. 238.2.1..Vítězem se stává jezdec s nejnižším součtem z umístění z jednotlivých kol.V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění z 1.kola,pokud ani toto nerozhodne,rozhodne umístění z 2.kola.Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

4.         Pony handicap LP – 10. kvalifikační kolo Pony ligy 2015

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro děti 8 – 12 let je soutěž 10. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2015. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

5.         Pony handicap SP – 10. kvalifikační koloPony Extraligy 2015

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Soutěž je 10. kvalifikačním kolem PONY EXTRALIGY 2015. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

 

Neděle 22. listopadu 2015

 

U-2.     Ukázka – skákání do 80 cm na styl

Soutěž je přístupná pro všechny koně a pony a všechny jezdce. Hodnocení dle st. A čl. 298.1.1 –na styl jezdce.Floty dle PJS,pro vítěze upomínková cena . Zápisné 300,- Kč.

 

6.         Pony handicap - kvalifikace NEATLY-QUICKLY  2015

Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným výsledkem jako desátý umístěný.
Dvoukolová soutěž na výšce 60/70/80 cm s handicapem +10 cm pro jezdce ve věku13-16let.
Hodnocení: 1.kolo čl. 298.1.1., 2.kolo čl. 238.2.1..Vítězem se stává jezdec s nejnižším součtem z umístění z jednotlivých kol.V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění z 1.kola,pokud ani toto nerozhodne,rozhodne umístění z 2.kola.

Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 10 000,- Kč pro první 4 jezdce(40-30-20-10%), vítěz obdrží navíc podsedlovou dečku s výšivkou Neatly-Quickly 2015. Zápisné 1000,- Kč.

 

 

 

7.         FINÁLE TEENAGER 2015 pro jezdce do 21 let na velkých koních – dvoukolová soutěž ZL

Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Hodnocení dle st. A čl. 273.3.2. – dvoukolová soutěž. Umístění 273.4.4. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 15 000,- Kč pro první 4 jezdce(40-30-20-10%), vítěz obdrží luxusní uzdečku. Zápisné 1300,- Kč.

 

 

  1. MEMORIÁL JUDR.MIROSLAVA KRUTY - FINÁLE PONY LIGY 2015  pro děti 8 – 12 let – dvoukolová soutěž ponyhandicap SP

Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Hodnocení dle st. A čl. 273.3.2 – dvoukolová soutěž.Umístění 273.4.4. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 25 000,- Kč pro první 4 jezdce(60-20-12-8%), vítěz obdrží skokové sedlo na pony. Zápisné   1500,- Kč.

 

 

 

9.         VELKÉ FINÁLE PONY EXTRALIGY 2015 s výměnou koní

Finále se zúčastní 4 nejlepší jezdci z kvalifikačních kol.

·       Finále bude probíhat  výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:

 

 

kůň 1

kůň 2

kůň 3

kůň 4

I. kolo

A

B

C

D

II. kolo

B

C

D

A

III. kolo

C

D

A

B

IV. kolo

D

A

B

C

(A – jezdec postupující z 1. místa, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo)

 

·       Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 100 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.

·       Pokud je soutěžící vyloučen nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane  24 trestných bodů za konkrétní kolo.

·       Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jež jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, namísto s koněm zraněným.

·       Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 3. min., ve kterých může absolvovat 3 skoky (1 křížek,1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své. Zápisné 2 500,- Kč.

Ceny:        50 000,- Kč rozdělených       1. místo –       30 000,- Kč a pohár

2. místo –       15 000,- Kč a pohár

3. místo –         5 000,- Kč a pohár

4. místo –       dort a pohár

Zvláštní cena: deka pro nejlepšího koně ve finále

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

po oba dny:    do 9.00  hod. – prezentace

9.00 – zahájení programu – ukázkové soutěže

10.00 – soutěž č. 1, resp. 6, další navazují

2. Všeobecné údaje:      viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2015

3. Přihlášky:                  Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 1
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 16. 11. 2015 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy:dle platných  předpisů pro přesun koní Státní veterinární správy

5. Poskytované služby:  lékařská a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení:        přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 1, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

PhDr.Tomáš Krůta

ředitel závodů

Rozpis byl schválen 2.2.2015 – M.Moudrý

 

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz