na Home page

Halové parkurové závody + pony

Heroutice 8. 3. 2015

„Styl šampionát pony 2015“

 

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

 

závody, veř. tréninky
 

 

soustředění, ZZVJ
 

 

PONY LIGA

 

 

chov koní

 

 

fotogalerie
 

kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                           JK Heroutice

2. Datum konání:                               8. března 2015

3. Místo konání:                                Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                                        krytá hala 41 x 21 m

5. Opracoviště:                                  písčité 30 x 70 m + hala

6. Funkcionáři závodů:   

ředitel závodů:                         Mgr.Jana Perníčková

sekretář závodů:                     Jaroslava Vyletová

hlavní rozhodčí:                      Ing. Antonín Klauz (+styl)

rozhodčí:                              Jan  Matuška

                                            Ing.Marie Volšická

rozhodčí styl:                        Miloslav Perníček 

rozhodčí na opracovišti          Mgr.Jana Perníčková

autor parkurů:                        Miloslav Perníček

hlasatel:                                Zuzana Zdeborská

lékařská služba:                    MUDr. Pavlína Andrlová

vet. služba:                           MVDr. Michal Šindelář

podkovářská služba:              Jiří Andres

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:             Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Rozpis těchto závodů

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2015

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Soutěže:

  

U-1.     Ukázka -  skákání do 80 cm na styl

Přístupno i jezdcům bez licencí. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“. Upomínková cena pro vítěze,floty dle PJS. Zápisné 300,- Kč

 

U-2.  Ukázka -  stupňovaná obtížnost do 100 cm

Přístupno i jezdcům bez licencí. Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vít,floty dle PJS. Zápisné 300,- Kč

 

1.         Skoková soutěž ZL

Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1.- na čas. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč.

Zápisné 350,- Kč.

 

 

2.         Pony handicap ZP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2015.  Hodnocení dle čl. 298.1.1 Věcné ceny v hodnotě min.1000,- Kč. Zápisné 350,- Kč

 

 

3.         Stupňovaná obtížnost do 120 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 120 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny v hodnotě min.1000,-Kč.

Zápisné 400,- Kč

 

4.         Pony handicap ZLP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2015.Hodnocení dle čl. 298.1.1 Věcné ceny v hodnotě min. 1000,- Kč. Zápisné 350,- Kč

 

5.      Pony handicap LP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2015. Hodnocení dle st. A čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1000,- Kč.

Zápisné 350,- Kč

 

 

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

neděle 8. 3. 2015:           7.30 - 9.00 hod. – prezentace

9:00 – zahájení programu – hobby skákání

10.30 hod. – soutěž č. 1. – další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2015

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 5. 3. 2015 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 17.3. je var. symbol 1703). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy:    Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní  Státní veterinární správy

5. Poskytované služby:  lékařská  služba zajištěna,

veterinární a podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení:     přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích v hale

8. Kontakt:                     Heroutice 1,25756 Neveklov,heroutice@heroutice.cz,tel.604 232 834

 

 

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

 

Schváleno M. Moudrý 20.1.2015                                                     Ředitel závodů: Mgr. Perníčková

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz