na Home page

R O Z P I S

 

jezdeckých závodů – Heroutice 22.-23. 11. 2014

 

FINÁLE PONY LIGY 2014 –

Memoriál JUDr.Miroslava Krůty

10. kvalifikační kolo PONY LIGY 2014

 

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

 

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                         JK Heroutice

2. Datum konání:                   22. a 23. listopadu 2014

3. Místo konání:                    Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                           krytá hala 21 x 41 m

5. Opracoviště:                      písčité 20 x 50 m +hala

6. Funkcionáři závodů:           ředitel závodů:                       PhDr.Tomáš Krůta

hlavní rozhodčí:                      Mgr.Jana Perníčková

rozhodčí:                               Ing. Antonín Klauz

                                            Jan Matuška

                                            Ing.Barbora Králová

rozhodčí styl:                         Miloslav Perníček

rozhodčí na opracovišti:         střídají se rozhodčí zákl.sboru                                 

autor parkurů                          Miloslav Perníček

hlasatel:                                  Zuzana Zdeborská

lékařská služba:                      MUDr. Pavlína Andrlová

vet. služba:                             MVDr. Michal Šindelář

podkovářská služba:              Jiří Andres

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:        Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla PONY LIGY 2014

Rozpis těchto závodů

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2014

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

2. Soutěže:

 

Sobota 22. listopadu 2014

 

U-1.     Ukázka – stupňovaná obtížnost do 50 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 50 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč..

 

U-2.    Ukázka - pony handicap ZLP na styl

Hodnocení dle st. A čl. 298.1.1. Věcné ceny .Zápisné 300,- Kč.

 

1.         Pony handicap LP – 10. kvalifikační kolo Pony ligy 2014

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro děti 8 – 12 let je soutěž 10. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2014. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

  

 

2.         Pony handicap SP – 10. kvalifikační koloPony Extraligy 2014

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Soutěž je 10. kvalifikačním kolem PONY EXTRALIGY 2014. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

U-5.     Ukázka – stupňovaná obtížnost do 80 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 80 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč..

 

3.         Skoková soutěž Z

Hodnocení dle st. A, čl.298.1.1. - na styl jezdce. Věcné ceny v hodnotě 1000,-Kč.

Zápisné 400,- Kč.

 

4.       Skoková soutěž ZL – 10. kvalifikační kolo Teenager 2014

Soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro jezdce do 21 let je soutěž 10. kvalifikačním kolem TEENAGER 2014. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

5.       Skoková soutěž L*

Soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 450,- Kč.

 

 

Neděle 23. listopadu 2014

 

U-3.     Ukázka – skákání v maskách do 70 cm

Soutěž je přístupná pro všechny koně a pony a všechny jezdce. Hodnocení dle st. A čl. 298.1.1. V rámci soutěže bude vypsána i soutěž o nejhezčí masku. Pro všechny zúčastněné je povinná bezpečnostní přilba. Věcné ceny . Zápisné 400,- Kč.

 

U-4.     Ukázka - skoková soutěž ZM

Soutěž je přístupná pro všechny koně a pony a všechny jezdce-do 90cm,na styl jezdce. Hodnocení dle st. A,čl.298.1.1 – styl jezdce. Věcné ceny. Zápisné 400,- Kč.

 

6.         FINÁLE TEENAGER 2014 pro jezdce do 21 let na velkých koních – dvoukolová                          soutěž ZL

Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Hodnocení dle st. A čl. 273.3.2. – dvoukolová soutěž. Umístění 273.4.4. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 15 000,- Kč pro první 4 jezdce(40-30-20-10%), vítěz obdrží luxusní uzdečku. Zápisné 1300,- Kč.

 

 

  1. MEMORIÁL JUDR.MIROSLAVA KRUTY - FINÁLE PONY LIGY 2014        pro děti 8 – 12 let – dvoukolová soutěž ponyhandicap SP

Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Hodnocení dle st. A čl. 273.3.2 – dvoukolová soutěž.Umístění 273.4.4. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 25 000,- Kč pro první 4 jezdce(60-20-12-8%), vítěz obdrží skokové sedlo na pony. Zápisné   1500,- Kč.

 

 

8.         VELKÉ FINÁLE PONY EXTRALIGY 2014 s výměnou koní

Finále se zúčastní 4 nejlepší jezdci z kvalifikačních kol.

·         Finále bude probíhat  výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:

 

 

kůň 1

kůň 2

kůň 3

kůň 4

I. kolo

A

B

C

D

II. kolo

B

C

D

A

III. kolo

C

D

A

B

IV. kolo

D

A

B

C

(A – jezdec postupující z 1. místa, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo)

 

·         Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 100 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.

·         Pokud je soutěžící vyloučen nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane  24 trestných bodů za konkrétní kolo.

·         Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jež jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, namísto s koněm zraněným.

·         Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 3. min., ve kterých může absolvovat 3 skoky (1 křížek,1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své. Zápisné 2 500,- Kč.

Ceny:        50 000,- Kč rozdělených       1. místo –        30 000,- Kč a pohár

2. místo –       15 000,- Kč a pohár

3. místo –         5 000,- Kč a pohár

4. místo –       dort a pohár

Zvláštní cena: deka pro nejlepšího koně ve finále

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

po oba dny:    do 9.00  hod. – prezentace

9.00 – zahájení programu – ukázkové soutěže

10.00 – soutěž č. 1, resp. 6, další navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2014

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 1
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 16. 11. 2014 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy:dle platných  předpisů pro přesun koní Státní veterinární správy

5. Poskytované služby:  lékařská a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 1, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

PhDr.Tomáš Krůta

ředitel závodů

Rozpis byl schválen 25.10.2014 – M.Moudrý

 

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz