na Home page

Jarní cena Heroutic
2. kval. kolo PONY LIGY 2014

30. 3. 2014

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

 

chov koní

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                      JK Heroutice

2. Datum konání:                30. března 2014

3. Místo konání:                 Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                        krytá hala  41 x 21 m

5. Opracoviště:                   písčité  20 x 50 m + hala

6. Funkcionáři závodů:

  • ředitel závodů: Ing. Klára Loudová

  • hlavní rozhodčí: Ing. Antonín Klauz

  • rozhodčí: Mgr. Jana Perníčková, Ing.Barbora Králová, Jan Matuška

  • rozhodčí na opracovišti: střídají se rozhodčí zákl. sboru

  • autor parkurů: Miloslav Perníček

  • hlasatel: Zuzana Zdeborská

  • lékařská služba: MUDr. Jan Rudiš

  • vet. služba: MVDr. Michal Šindelář

  • podkovářská služba: Jiří Andres

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:       Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla PONY LIGY 2014

Rozpis těchto závodů

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Soutěže:

U-1.     Hobby  skákání ZLP handicap na styl

Ukázka je přístupná pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let i bez licencí.

Hodnocení  dle čl. 298.1.4. „Soutěž dovednosti jezdce“. Věcné ceny.

Zápisné 300,- Kč.

 

U-2.     Hobby skákání – stupňovaná obtížnost do 80 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 80 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269,

bez rozeskakování. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

1.         Pony handicap LP – 2. kvalifikace PONY LIGY 2014 pro ml. děti

Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Pro děti 8 - 12 let je

soutěž 2. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2014. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2.

Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč. 

 

2.         Skoková soutěž SPB – 2. kvalifikace PONY EXTRALIGY 2014

Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A

čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

3.         Skoková soutěž Z (100 cm) – 2. kvalifikace Teenager 2014

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení. Pro jezdce do 21 let je 2. kvalifikačním kolem Teenager 2014. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

4.         Skoková soutěž ZL (110 cm)

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

5.         Skoková soutěž L* (115 cm) – Jarní cena Heroutic

Hodnocení dle st. A čl. 276.2 - jednokolová soutěž + finále.Výsledkem finále je součet tr.bodů soutěžících ze zákl.kola a trestné body získané ve finále.V případě rovnosti tohoto součtu rozhoduje čas finále. Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci. Hlavní rozhodčí může upravit pořadí startujících ve finále, aby startující na více koních měli čas na jejich přípravu. Věcné ceny v hodnotě min.: 2 000,- Kč. Vítěz obdrží dále křišťálový putovní pohár „Jarní cena“. Zápisné 500,- Kč

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

neděle 30. 3. 2013:     7.30-9.00 hod. – prezentace

9.00 – zahájení programu – ukázkové soutěže

10.30 hod. – soutěž č. 1 – další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2013

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 27. 3. 2013 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 18.3. je var. symbol 1803). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy: Účastníci se řídí dle předpisů pro přesun koní St. veterinární správy.

5. Poskytované služby:  lékařská  služba zajištěna,

veterinární a podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

Rozpis byl schválen 11. 2. 2014 – M. Moudrý                                                         Ing. Klára Loudová, ředitel závodů

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz