na Home page

Cena Ankary
2. kval. kolo PONY LIGY 2013

8. 5. 2013

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                           JK Heroutice

2. Datum konání:                    8. května 2013

3. Místo konání:                      Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                             travnaté, písčité  60 x 60 m

5. Opracoviště:                       písčité  60 x 60 m

6. Funkcionáři závodů:             

                                            

  • ředitel závodů: Ing. Klára Loudová

  • hlavní rozhodčí: Eva Špuláková

  • rozhodčí: Jan Matuška, Ing. Barbora Králová, Mgr.Jana Perníčková

  • autor parkurů: Miloslav Perníček

  • hlasatel: Helena Kovaříková

  • lékařská služba: MUDr. Jan Rudiš

  • vet. služba: MVDr. Michal Šindelář

  • podkovářská služba: Jiří Andres
     

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:       Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla PONY LIGY 2013

Rozpis těchto závodů

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Soutěže:

8. května 2013

 

U-1.  Ukázka - skoková soutěž - handicap 60/80 cm na styl

Soutěž na styl, 8 překážek do 60/80 cm.Opracování na kolbišti s možností skoku urč. překážek. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

1.   Skoková soutěž Z -100 cm (zároveň 2. kvalifikační kolo Teenager 2013)

     Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro jezdce do 21 let je soutěž 2. kvalifikací

      seriálu TEENAGER 2013. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

2.      Skoková soutěž ZL- 110 cm

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

3.      Ponyhandicap LP – 2. kvalifikační kolo Pony ligy 2013 pro ml. děti

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Pro děti 8-12 let

je soutěž 2. kvalifikací pro PONY LIGU 2013. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč.

Zápisné 400,- Kč

 

4      Skoková soutěž L**- 120 cm - Cena Ankary

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Finanční ceny min. 1800,- Kč.

Zápisné 500,- Kč. 

 

5       Skoková soutěž SP –2. kvalifikační kolo Pony extraligy 2013

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let,je 2. kvalifikací pro PONY EXTRALIGU 2013. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč. 

 

6.      Skoková soutěž  STPB

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let.Hodnocení dle st. A  čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě 1 000,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

 

C. Ostatní ustanovení:

 

 

1. Předběžný časový program:

                                      

do 9.00 – prezentace, 9.00 ukázka 1 a další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2013

 3. Přihlášky:                  Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 4. 5. 2013 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna  0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy: viz str. 1 Souboru rozpisů jezdeckých závodů. Účastníci se řídí dle předpisů pro přesun koní – novela Veterinárního zákona platná od 1. 7. 2008

5. Poskytované služby:  lékařská a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

Rozpis byl schválen 28. 2. 2013. – M. Moudrý                                                                                             Ing. Klára Loudová

ředitel závodů

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz