na Home page

Jarní cena Heroutic
1. kval. kolo PONY LIGY 2011

27. 3. 2011

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

 

chov koní

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                      JK Heroutice

2. Datum konání:                27. března 2011

3. Místo konání:                 Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                        krytá hala  41 x 21 m / písčité venkovní 50 x 50 m (dle počasí)

5. Opracoviště:                   písčité  20 x 50 m

6. Funkcionáři závodů:              

ředitel závodů:                       Mgr. Jana Perníčková

hlavní rozhodčí:                     Ing. Michal Veselý

technický delegát:                  Ing.Milan Theimer

autor parkurů:                        Miloslav Perníček

hlasatel:                                  Jan Matuška

lékařská služba:                      MUDr. Ivana Vacková

vet. služba:                             MVDr. Michal Šindelář

                                               podkovářská služba:               Jiří Andres

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:       Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla PONY LIGY 2011

Rozpis těchto závodů

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Soutěže:

U-1.     Ukázka – skok ZLPA na styl

Ukázka je přístupná pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let i bez licencí.

Hodnocení  dle čl. 298.1.5. „Soutěž dovednosti jezdce“. Věcné ceny.

Zápisné 300,- Kč.

 

U-2.     Ukázka – stupňovaná obtížnost do 100 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269,

bez rozeskakování. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

1.         Pony handicap LP – 1. kvalifikace PONY LIGY 2011 pro ml. děti

Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Pro děti 8 - 12 let je

soutěž 1. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2011. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2.

Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 350,- Kč.

 

2.         Skoková soutěž SPB – 1. kvalifikace PONY EXTRALIGY 2011

Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A

čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 350,- Kč.

 

3.         Skoková soutěž ZL – 1. kvalifikace Teenager 2011

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení.Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 350,- Kč.

 

4.         Skoková soutěž L* – Jarní cena Heroutic

Hodnocení dle st. A čl. 276.2 - jednokolová soutěž + finále.Výsledkem finále je součet tr.bodů soutěžících ze zákl.kola a trestné body získané ve finále.V případě rovnosti tohoto součtu rozhoruje čas finále. Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci. Hlavní rozhodčí může upravit pořadí startujících ve finále, aby startující na více koních měli čas na jejich přípravu. Finanční ceny: 3 000,- Kč. Vítěz obdrží kromě finanční ceny křišťálový putovní pohár „Jarní cena“. Zápisné 400,- Kč

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

neděle 27. 3. 2011:    7.30-10.00 hod. – prezentace

10.00 – zahájení programu – ukázkové soutěže

12.00 hod. – soutěž č. 1 – další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2011

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 24. 3. 2011 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy: viz str. 1 Souboru rozpisů jezdeckých závodů; Účastníci se řídí dle předpisů pro přesun koní – novela Veterinárního zákona platná od 1. 7. 2008.

5. Poskytované služby:  lékařská a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

 

Mgr. Jana Perníčková

ředitel závodů

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz