na Home page

Výsledky:
Finále PONY LIGY 2007
24. - 25. 11. 2007

farma Heroutice
dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

         7. kvalifikační kolo - Pony liga, Pony extraliga, Teenager 2007

Základní údaje:

Pořadatel: JK Heroutice
Datum konání: 24. - 25. listopadu 2007
Místo konání: Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr.BN
Kolbiště: krytá hala 41 x 21 m
Opracoviště: písčité 20 x 50 m
Funkcionáři závodů: ředitel závodů: Bc. Dagmar Heřmánková
organizační zajištění: Jana Perníčková
technické zajištění: Jaroslav Michalec
hlavní rozhodčí: Ing. Antonín Klauz
technický delegát: Ing. Michal Veselý
autor parkurů: Miloslav Perníček
hlasatel: Ing. Michal Veselý
lékařská služba: MUDr. Ivana Slapničková
vet. služba: MVDr. Michal Šindelář
podkovářská služba: Jiří Andres

Technické údaje:
Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu
Sport.technické podmínky České jezdecké federace
Rozpis těchto závodů
Pravidla Pony ligy 2007
Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2007

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Soutěže:

Sobota 24. listopadu 2007

2.U. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 100 cm
Stupňovaná obtížnost,8 překážek do 100 cm.Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny.
Zápisné 250,- Kč.
výsledky

2.1. Skoková soutěž ZL
Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1.-na čas. Věcné ceny v hodnotě min.1000.- Kč.
Zápisné 250,- Kč.
výsledky

2.2. Skoková soutěž L* – 7. kvalifikační kolo Teenager 2007
Soutěž je otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení.Pro jezdce do 21 let je 7. kvalifikačním kolem seriálu Teenager 2007.Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min.2000.- Kč. Zápisné 350,- Kč
výsledky

2.3. Pony handicap ZLP
Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min.1000.-Kč.
Zápisné 250,- Kč.
výsledky

2.4. Pony handicap LP – 7. kvalifikační kolo Pony ligy 2007
Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let.Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro děti 8 – 12 let je soutěž 7. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2007. Věcné ceny v hodnotě min.2000.- Kč. Zápisné 350,- Kč.
výsledky

2.5. Skoková soutěž SPB pro jezdce na pony do 148 cm – 7. kvalifikační kolo Pony extraligy 2007
Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Soutěž je zároveň 7. kvalifikačním kolem PONY EXTRALIGY 2007. Věcné ceny v hodnotě min. 2000.- Kč. Zápisné 350,- Kč.
výsledky

 

Neděle 25. listopadu 2007

2.6. Ukázka - Skákání v maskách do 70 cm - Cena Města Neveklov
Přístupno pro všechny jezdce do 21 let a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. V rámci soutěže bude vypsána i soutěž o nejhezčí masku. Pro všechny zúčastněné je povinná bezpečnostní přilba. Věcné ceny v hodnotě min.1000.- Kč. Zápisné 250,- Kč.
výsledky

2.6-B. Ukázka - Stupňovaná obtížnost do 100 cm
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce do 21 let a koně. Hodnocení dle st. A čl. 269 – na čas bez rozeskakování.
výsledky

2.7. Stupňovaná obtížnost do 90 cm se žolíkem - Cena časopisu SWEET 17
Soutěž je přístupná pro všechny kategorie pony a jezdce do 16ti let. Hodnocení dle st. A čl. 269 – na čas bez rozeskakování. Věcné ceny v hodnotě min.1000.- Kč.
Zápisné 250,- Kč.
výsledky

2.8. FINÁLE TEENAGER 2007 pro jezdce do 21 let na velkých koních – soutěž L**
Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Skoková soutěž L**. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.3. - dvě rozeskakování. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30.000,- Kč, vítěz obdrží skokové sedlo. Zápisné 800,- Kč.
výsledky

2.9. FINÁLE PONY LIGY 2007 pro děti 8 – 12 let – ponyhandicap SP
Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Hodnocení dle st. A čl. 273.3.2 - dvoukolová soutěž. Do druhého kola postupuje nejméně 50 % účastníků prvního kola (ale všichni s bezchybným l. kolem). Umístění: 4.1. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30.000,- Kč, vítěz obdrží skokové sedlo na pony. Zápisné 800,- Kč.
výsledky

2.10. Velké finále PONY EXTRALIGY 2007 s výměnou koní
Finále se zúčastní 4 nejlepší jezdci z kvalifikačních kol.
výsledky

 • Finále bude probíhat s výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:
        kůň 1       kůň 2       kůň 3       kůň 4
I. kolo          A          B          C          D
II. kolo          B          C          D          A
III. kolo          C          D          A          B
IV. kolo          D          A          B          C

          (A – jezdec postupující z 1. místa, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo)

 • Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 110 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.
      
 • Pokud je soutěžící vyloučen, nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane o 20 trestných bodů více než jezdec, který v tom kole dostal největší počet trestných bodů. Pokud vyloučený jezdec je zároveň jezdec s největším počtem trestných bodů v tomto kole před vyloučením nebo odstoupením, dostane ještě k těmto trestným bodům 20 navíc.
      
 • Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jenž jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, namísto s koněm zraněným.
      
 • Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 3. min., ve kterých může absolvovat 2 skoky (1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své. Zápisné 500,- Kč.
      

Ceny: 50.000,- Kč rozdělených 1. místo - 30.000,- Kč a pohár
2. místo - 15.000,- Kč a pohár
3. místo - 5.000,- Kč a pohár
4. místo - dort a pohár

Zvláštní cena: deka pro nejlepšího koně ve finále

Zápisné 800,- Kč

 

 

Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:
                   po oba dny:  do 9.00 hod. – prezentace
                   sobota: 10.00 zahájení programu - ukázka
                               11.00 soutěž č. 2.1., další navazují
                   neděle: 10.00 začíná soutěž č. 2.6., další navazují

2. Všeobecné údaje: viz. všeobecná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2007
3. Přihlášky: do 21.11.2007 do 12.00 hod. - náležitosti viz všeobecná ustanovení - POZOR - od roku 2007 změna způsobu placení a zasílání přihlášek!!
4. Veterinární předpisy: viz všeobecná ustanovení Vedoucí transportu předloží pořadateli před vyložením koní příslušné zdravotní potvrzení pro přepravu koně ne starší 3 dnů, opatřené všemi předepsanými náležitostmi.
5. Poskytované služby: lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu
6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky
7. Kancelář závodů: po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz